6000 Kecskemét, Béke fasor 4. (a belső udvarban)

Üzletünkben jelenleg is NORMÁL nyitvatartással fogadjuk a vásárlókat!   Tel:  30/556-88-24                              RENDELÉSEIKET leadhatják terméknévvel minden oldal aján, vagy E-mail-en: info@kissugyeskert.hu   

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYA: 2018. április 11.

 

Tisztelt Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő jelentőségű számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy a KISS-ÜGYES BT. az Ön személyes adatait miként gyűjti és kezeli.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a KISS-ÜGYES Ipari-, Termelő-, Kereskedő Betéti Társasággal, székhelye: 6000 Béke fasor 4. sz., a továbbiakban: KISS-ÜGYES Bt. mint adatkezelővel kapcsolatba került természetes személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat határozza meg az adatvédelem magyarországi és európai uniós jogszabályaival összhangban.

A jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

1.1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet; GDPR, amely a magánélet és a személyes adatok védelmét szabályozza, és az adatvédelmi irányelv helyébe lép.

1.2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

I. A KISS-ÜGYES BT. –TŐL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ALKALMÁVAL GYŰJTÖTT ADATOK

1.1. név

1.1.1. az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségen alapuló  

1.1.2. az adatkezelés célja: névre szóló számlák kiállítása 

1.2.  e-mail cím

1.2.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

1.2.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való kapcsolattartás, az Érintett ajánlatkérése, információkérése esetén; az Érintett külön hozzájárulása esetén a későbbiekben esetlegesen bevezetett hírlevél kézbesítési címének meghatározása.

1.3. telefonszám 

1.3.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása  

1.3.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való gyors kapcsolattartás, amennyiben az Érintett a KISS-ÜGYES Bt. termékeire ajánlatot kér, vagy azokkal kapcsolatban sürgős választ vár ill. csomagküldés esetére. 

1.4. cím

1.4.1. az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségen alapuló 

1.4.2. az adatkezelés célja: amennyiben az Érintett a KISS-ÜGYES Bt. által forgalmazott termékekről számlát kér, akkor a számla kiállítása miatt, vagy a termékekre vásárlás alkalmával csomagküldést kér, kérése esetén azt a KISS-ÜGYES Bt. postai úton küldi meg azt az Érintett részére, számla csatolásával.

1.5. adószám

1.5.1. az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettségen alapuló

1.5.2. az adatkezelés célja: amennyiben az Érintett a KISS-ÜGYES Bt. által forgalmazott termékekről számlát kér, akkor a számla kiállítása miatt, vagy a termékekre vásárlás alkalmával csomagküldést kér, kérése esetén azt a KISS-ÜGYES Bt. postai úton küldi meg azt az Érintett részére, számla csatolásával.

1.6. cégjegyzékszám

1.6.1. az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló

1.6.2. az adatkezelés célja: a KISS-ÜGYES BT. szerződéskötés esetén a vele szerződő fél hivatalos beazonosítására használja

 

TÁJÉKOZTATÁS A WWW.KISSUGYESKERT.HU WEBOLDAL VONATKOZÁSÁBAN

II. A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ ÜZENŐFELÜLET HASZNÁLATA ALKALMÁVAL GYŰJTÖTT ADATOK

1. A weboldalon található üzenőfelületen történő üzenetküldés során gyűjtött adatok: 

1.1. név

1.1.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása  

1.1.2. az adatkezelés célja: névre szóló válaszlevelek küldése, gyors telefonos visszahívás esetén az Érintett megszólítása, az Érintett azonosítása ajánlatkérése, megrendelt termékének célba juttatása esetén. 

1.2.  e-mail cím

1.2.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

1.2.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való kapcsolattartás ajánlatékérése, információkérése esetén; az Érintett külön hozzájárulása esetén a későbbiekben esetlegesen bevezetett hírlevél kézbesítési címének meghatározása.

1.3. telefonszám 

1.3.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása  

1.3.2. az adatkezelés célja: az Érintettel való gyors kapcsolattartás, amennyiben az Érintett a KISS-ÜGYES Bt. termékeire ajánlatot kér, vagy azokkal kapcsolatban sürgős választ vár ill. csomagküldés esetére. 

1.4. cím

1.4.1. az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása  

1.4.2. az adatkezelés célja: amennyiben az Érintett a KISS-ÜGYES Bt. által forgalmazott termékekre vásárlás alkalmával csomagküldést kér, kérése esetén azt a KISS-ÜGYES Bt. postai úton küldi meg az Érintett részére számla kíséretében.

A www.kissugyeskert.hu veboldalon található közvetlen üzenő felületen történő kötelező adatkitöltés során megadott adatokat a KISS-ÜGYES Bt. a jogos érdeken alapuló adatok megőrzésének megfelelően tárolja ill.ha az Érintett kéri az adatainak törlését és más jogalap nem írja azt felül, akkor a törlésig, illetve addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása nem Érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az üzenetírás során a fenti adatokat az Érintett köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) az üzenő fiók fenntartása, működtetése a kívánt célnak megfelelően (válaszadás, ajánlat visszaküldés, azonnali információ csere, termékküldés) nem lehetséges. Ezen adatokból nem hozunk létre adatbázist, gmail fiókunkba irányítódnak át és az Érintett (cégünket írásban megkereső) részére történő válaszadás lehetőségét szolgálják, más céllal nem kerülnek felhasználásra.

A www.kissugyeskert.hu weboldal segítségével bármely levelezési felületről, vagy a Google bármely alkalmazása által begyűjtött adatokra a Google adatvédelmi szabályzatát tekintjük mérvadónak. Ezek biztonságos tárolása, kérés esetén korlátozása, végleges törlése a Google feladata, felelőssége. A Google adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

V. COOKIE-K

A www.kissugyeskert.hu weboldalon cookie-kat használunk a weboldal működésének fenntartása érdekében. A weboldalon használt cookie-k neve alábbi: 

PHPSESSID: a cookie a munkamenet azonosítására szolgál, a Felhasználóról nem gyűjt és tárol adatokat. 

_ga: a Google Analytics által létrehozott cookie, amely kizárólag anonim statisztikai információkat gyűjt. 

_gid: a Google Analytics által létrehozott cookie, amely kizárólag anonim statisztikai információkat gyűjt.

 _gat: a Google Analytics által létrehozott cookie, amely kizárólag anonim statisztikai információkat gyűjt.

cookieControl: a cookie azt vizsgálja, hogy a Felhasználó elfogadta-e cookie szabályzatot.  

Az Érintett a weboldalon történő böngészéssel a cookie-k használatát ráutaló magatartással elfogadja.  

A cookie-k kezelésére vonatkozó beállításokhoz tartozó menüpontokat az alábbi böngészők vonatkozásában a következő linkeken érheti el:

 Mozilla Firefox böngésző:  https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Google Chrome böngésző: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Explorer böngésző:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge böngésző:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Opera böngésző:  http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

 

Az adatkezelésben az Érintett adatainak használatának jogalapjai a következők lehetnek:

1. hozzájáruláson alapuló: ráutaló magatartással, szóbeli beleegyezéssel, kifejezett engedéllyel írásos formában, vagy weboldalon elfogadással adja meg az Érintett.

2. szerződésen alapuló: a KISS-ÜGYES Bt. –vel szerződéses kapcsolatba kerülő személy, cég, társaság a szerződéshez adja meg.

3. jogi kötelezettségen alapuló: a KISS-ÜGYES Bt. –vel alvállalkozói, munkavállalói (5.4.) és vásárlói kapcsolatba lépő személy, cég, társaság, jelen tájékoztató tekintetében az Érintett főként számla készítéséhez megadott adatai.

6.4. jogos érdeken alapuló: számviteli, munkáltatói és adó törvények alá tartozó bizonylatok, iratok érintettjeinek adatainak bekérése, jelen tájékoztató tekintetében az Érintett főként számla készítéséhez megadott adatai.

Az Érintett adatait a KISS-ÜGYES Bt. az adott adatok céljának, jogalapjának, besorolásának megfelelő módon és ideig kezeli és semmisíti meg.

Az Érintett adatainak megsemmisítésének módjai:

1. a papír alapon tárolt adatokat iratmegsemmisítő, vagy elégetés útján semmisítjük meg.

2. az informatikai felületen tárolt adatokat végleges törlés útján semmisítjük meg, ha kell a tárhely szolgáltató bevonásával.

A www.kissugyeskert.hu honlap használata során esetlegesen megadott adatokat a KISS-ÜGYES Bt. beltagja és kültagja, mint  Adatkezelő, valamint az informatikai tevékenységet végző munkavállalói, mint Adatfeldolgozók ismerhetik meg. Ezen felül a fenti adatokat a www.kissugyeskert.hu honlap működését biztosító Virtualcom Szoftverház Kft. arra jogosult munkatársai mint Adatfeldolgozó ill. mint Címzett és a KISS-ÜGYES BT. tárhely szolgáltatójának a ProfiTárhely Kft. –nek az arra jogosult munkatársai , mint Címzett ismerhetik meg.

 

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGAI

 Az Érintett jogosult arra, hogy a KISS-ÜGYES Bt. rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése vonatkozásában hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását a KISS-ÜGYES Bt. info@kissugyeskert.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 6000 Kecskemét, Béke fasor 4. címre küldheti el. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét és azt a tényt, hogy a visszavonást más jogalap felülírja ill. lehetővé teszi-e. 

Az Érintett jogosult: 

1. tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről - hozzáférési jog

2. személyes adatainak helyesbítését kérni

3. személyes adatainak törlését kérni - feledtetéshez való jog

4. korlátozását kérni adatai kezelésének

5. tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen

6. gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát 

7. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni

8. jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni

9. kártérítést igényelni

A KISS-ÜGYES Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy az Érintettől hozzá beérkezett kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül megválaszolja.

Az Érintett a kérelmeket a KISS-ÜGYES Bt. -nek az info@kissugyeskert.hu e-mail címére elektronikusan, illetve postai úton a 6000 Kecskemét, Béke fasor 4. címre küldheti el.

A KISS-ÜGYES Bt. külön kérésre az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért, ill. további másolatokért a KISS-ÜGYES Bt. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a KISS-ÜGYES Bt. az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. 

A KISS-ÜGYES Bt. a tájékoztatást csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg, mely esetben a KISS-ÜGYES Bt. tájékoztatja az Érintettet a felvilágosítás megtagadásnak okáról, hogy a megtagadásra mely jogszabály rendelkezése alapján került sor, továbbá a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

SZERVEZETI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A KISS-ÜGYES Bt. gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a KISS-ÜGYES Bt. rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A KISS-ÜGYES Bt. minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a KISS-ÜGYES Bt. külön is kéri az Érintett együttműködését, annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon a KISS-ÜGYES Bt. azokat a jogalapjuknak megfelelő időintervallumban felülvizsgálja.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

 

1. Az Adatkezelő:

KISS-ÜGYES Ipari-,Termelő-, Kereskedő Betéti Társaság 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Béke fasor 4. sz.

Telefonszáma: +36 30 556 88 24

E-mail címe: info@kissugyeskert.hu

Cégjegyzékszáma:  03-06-111198

Adószáma: 21131574-2-03

Képviseli és kapcsolattartó: Kiss Károly

 

2. Tárhely szolgáltató:

PROFI TÁRHELY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÜ TÁRSASÁG

címe: 6000 Kecskemét,Szolnoki út 23.

cégjegyzékszáma: 03-09-121889

adószáma: 23173080-2-03

képviseli: Nádasdi János

telefonszám: +36 20 254 08 66 (ügyfélszolgálat)

e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu

Adatfeldolgozónak ill. Cimzettnek  továbbítja a www.kissugyeskert.hu weboldallal kapcsolatos adatokat, aki a KISS-ÜGYES Bt. részére a www.kissugyeskert.hu weboldal vonatkozásában webtárhely szolgáltatási tevékenységet végez.

 

3. Elsődleges csomagkézbesítő cég, Címzett:

A KISS-ÜGYES BT. –től vásárolt árúk vevőkhöz történő célba juttatását aktuálisan végző cég, pl. Magyar Posta ZRt. MPL futárszolgálata.

címe: Budapest X. ker. Üllői út. 114-116 ( központi ügyfélszolgálat ) +36 1 767 8282

cégjegyzékszáma: 01-10-042463

adószáma: 10901232-2-44

képviseli:

telefonszám: +36 1 333 7777 ( csomagküldés )

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Címzettnek továbbítja a KISS-ÜGYES BT., az érintett részére történő árukiszállítással kapcsolatos adatokat, mely segítségével a Címzett a szállítási szolgáltatást elvégzi, annak aktuális állapotáról tájékoztatást ad.

A Magyar Posta ZRt. adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

4. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefonszáma: +36 1 391 1400

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben a KISS-ÜGYES BT. általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérése, illetve panasza lenne, azokat az info@kissugyeskert.hu e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 6000 Kecskemét, Béke fasor 4. címre küldheti el.

Ez az oldal cookie-kat használ. Ha az oldalon böngészik, akkor elfogadja, hogy a személyre szabott, maradéktalan minőségű tartalom érdekében az oldal cookie-k segítségét vegye igénybe. További információk Értem

Süti („cookie”) Információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges.
A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.
Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

1. „Sütik” használatának szabályzata

Ez a szabályzat a domain név weboldal „sütijeire” vonatkozik.

2. Mik azok a „sütik”?

A „sütik” olyan kisméretű fájlok, melyek betűket és számokat tartalmaznak. A „süti” a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. Ezek az adatfájlok nem futtathatók, nem tartalmaznak kémprogramokat és vírusokat, továbbá nem férhetnek hozzá a felhasználók merevlemez-tartalmához.

3. Mire használhatók a „sütik”?

A „sütik” által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és „személyre szabott” tartalmat kapnak. A cookie-k kényelmesebbé teszik a böngészést, értve ez alatt az online adatbiztonsággal kapcsolatos igényeket és a releváns reklámokat. A „sütik” segítségével a weboldalak üzemeltetői névtelen (anonim) statisztikákat is készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. Ezek felhasználásával az oldal szerkesztői még jobban személyre tudják szabni az oldal kinézetét és tartalmát.

4. Milyen „sütikkel” találkozhat?

A weboldalak kétféle sütit használhatnak:

Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”:

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”:

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

Funkcionális „sütik”:

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

Célzott vagy reklám „sütik”:

Ezek segítségével a weboldalak az Ön érdeklődési körének leginkább megfelelő információt (marketing) tudnak nyújtani. Ehhez az Ön kifejezett belegyezése szükséges. Ezek a sütik részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

5. Tartalmaznak a „sütik” személyes adatokat?

A legtöbb „süti” nem tartalmaz személyes információkat, segítségével nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek, tárolásuk olyan módon történik, hogy jogosulatlan személy nem férhet hozzájuk.

6. Miért fontosak a „sütik” az interneten?

A „sütik” szerepe, hogy kényelmesebbé tegyék a felhasználók számára a böngészést, hiszen a böngészési előzmények révén állítja be a felhasználóknak a reklámokat, tartalmakat. A „sütik” letiltása vagy korlátozása néhány weboldalt használhatatlanná tesz. A letiltott vagy korlátozott „sütik” azonban nem jelentik azt, hogy a felhasználóknak nem jelennek meg hirdetések, csupán a megjelenő hirdetések és tartalmak nem „személyre szabottak”, azaz nem igazodnak a felhasználó igényeihez és érdeklődési köréhez. Néhány minta a „sütik” felhasználására:

7. Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők.

A „sütik” nem vírusok és kémprogramok. Mivel egyszerű szöveg típusú fájlok, ezért nem futtathatók, tehát nem tekinthetők programoknak. Előfordulhat azonban, hogy más szándékkal (rosszindulattal) rejtenek el információkat a „sütiben”, így azok spyware-ként működhetnek. Emiatt a víruskereső és –irtó programok a „sütiket” folyamatosan törlésre ítélhetik.

Mivel az internet böngészésre használt eszköz és a webszerverek folyamatosan kommunikálnak, tehát oda-vissza küldik az adatokat, ezért ha egy támadó (hekker) beavatkozik a folyamatba, kinyerheti a „sütik” által tárolt információkat. Ennek egyik oka lehet például a nem megfelelő módon titkosított internet (WiFi) beállítás. Ezt a rést kihasználva adatokat nyerhetnek ki a „sütikből”.

8. A „sütik” kezelése, törlése

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba jelentkezhet a weboldal funkciójában is.

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari Google Analytics & Privacy vagy Google Elvek és Irányelvek

9. További hasznos linkek

Ha szeretne többet megtudni a „sütik”-ről, azok felhasználásáról:

Microsoft Cookies guide
All About Cookies
Facebook cookies